Het bevragen van het orakel

Als je een vraag aan het orakel wilt stellen denk dan goed na waarover je iets wilt weten. Is de vraag die je stelt ook werkelijk wat je wilt weten? Het is namelijk niet denkbeeldig dat je de werkelijke vraag niet stelt. We kunnen heel creatief zijn in het verdringen van een onplezierige situatie. Maar die onbewuste situatie beïnvloedt wel de legging.
Soms ben je je ook niet bewust dat je werkelijke probleem niet in je vraag zit. Let daarom goed op hoe je de vraag formuleert. Het antwoord zou je anders wel eens voor raadsels kunnen plaatsen.

Als je probleem onbewust op een dieper niveau zit, dan kan het antwoord werkelijk een ‘orakelantwoord’ voor je zijn. De tekens geven dan een advies dat betrekking heeft op dat diepere niveau. Bij verdringing van een (toch wel belangrijke) situatie is dat ook mogelijk. Denk dus altijd goed na welke vraag je het orakel werkelijk wilt stellen en hoe je dat formuleert.

Heb je je vraag goed en concreet geformuleerd dan krijg je ook een antwoord dat heel direct en duidelijk is. Ik zal een voorbeeld geven. Je wilt van werkkring veranderen. Dan is het verstandig om de vraag zo te stellen; “Ik wil van werkkring veranderen, wat geven de tekens aan?” Dus niet: “Is er misschien een mogelijkheid dat…..” of “Denken de tekens dat ik nog in staat ben iets anders te gaan doen?”
Krijg je op een vraag een duidelijke aanwijzing dan is het zaak daar iets mee te gaan doen.

Wil je een vraag voor of over iemand anders aan het orakel stellen en die iemand is hier niet van op de hoogte, wees er dan zeker van dat je diens toestemming zou hebben gekregen als je het had gevraagd. Stel de vraag bij twijfel niet. Je kunt ook eventueel op die persoon een oghamteken trekken. Trek je het teken rechtstandig (kop/staart) dan is het antwoord ‘ja’, is het teken omgekeerd dan is het antwoord ‘nee’. Houd het orakel zuiver.