Gort


Gort

Klimop - letter G - omgekeerd

De maand september
Vooruitgang en streven - De top willen bereiken - Zelfgericht (blokkade)
Vooruitgang en streven, een streven naar vrijheid, horen bij de klimop. Reiken naar het hoogste, alsof men de zon zelf wil pakken. Opletten dat dit niet ten koste van anderen gebeurt. Het enthousiasme waarmee een en ander gebeurt kan wel eens meedogenloos zijn. De klimop wentelt zich in een spiraalvormige groei om bomen, maar is geen parasiet en voedt zich niet met de sappen van de boom.

Werk
Het is niet goed teveel verschillende dingen op korte termijn te willen realiseren. Dat geeft een grote kans op fouten. Overschat je kracht en inzicht niet. Neem rust op zijn tijd om de dingen te laten bezinken. Houd overzicht op het geheel.