Muin


Muin

Wijnrank - letter M - rechtstandig

De maand augustus
Ontspannen en genieten - Ontwikkelen van voorspellende krachten
De wingerd is de wever binnen de Oghamtekens omdat hij zich slingert rond zichzelf, vaak met twee takken tegelijk. Dit samengaan, om gezamenlijk tot een krachtige manifestatie te komen, laat zien hoe belangrijk het is om in respect met elkaar samen te leven en te werken. Het leidt tot betere resultaten en een betere wereld. Daarnaast zorgt de betekenis van de wijnstok voor de aspecten vrolijkheid, enthousiasme en inspiratie als kenmerken van Muin, met als keerzijde het inzien dat alles hier op aarde tijdelijk is.

Werk
Volgens deze ogham ben je in je werk op de juiste plaats. De Zonnegod Lugh hoort bij deze ogham. Je zult naar het goede en positieve zoeken binnen je werkkring. De wijnstok staat uiteraard ook voor wijn en geeft daarmee aan: Vergeet niet zo nu en dan te ontspannen!