Nuin


Nuin

Es - letter N - omgekeerd

De maand maart
De wijsheid om de eenheid van de uiterlijke en innerlijke wereld te onderkennen en te integreren (blokkade)
De es staat voor de levensboom, de kosmische Yggdrasil van de Noordse volkeren. De es is ook een heilige boom voor de DruÔden. Hij neemt zowel in de Keltische als de Noordse traditie een belangrijke plaats in. Is het in de Noordse mythologie Odin die negen dagen en nachten aan de es Yggdrasil hing en de runen als volmaakte kennis bemachtigde, in de Keltische mythologie is het Gwydion die twijgen van de es gebruikte voor de staven die hij bij de uitoefening van zijn magische praktijken gebruikte.

Spiritueel
Bedenk dat elke opleiding, zowel in het materiŽle als spirituele, van je vraagt vanaf de grond te beginnen om daarna vaak met vallen en opstaan te leren begrijpen en interpreteren wat er voor leringen op je pad komen. Je groeit dan stap voor stap door naar een spiritueel weten.