Gort


Gort

Klimop - letter G - rechtstandig

De maand september
Vooruitgang en streven - De top willen bereiken - Zelfgericht
Vooruitgang en streven, een streven naar vrijheid, horen bij de klimop. Reiken naar het hoogste, alsof men de zon zelf wil pakken. Opletten dat dit niet ten koste van anderen gebeurt. Het enthousiasme waarmee een en ander gebeurt kan wel eens meedogenloos zijn. De klimop wentelt zich in een spiraalvormige groei om bomen, maar is geen parasiet en voedt zich niet met de sappen van de boom.

Spiritueel
Gort, de klimop, hoort bij het streven naar spirituele kennis. Kronkelend via de wegen van het onbewuste naar zelfinzicht, soms afdwalend, soms een ander wegduwend, maar altijd strevend. Soms zijn anderen nodig om je te leren dat inzicht niet ten koste van wie dan ook hoeft te gaan.