Peine


Peine

De zee - Peine - Pijnboom - letter XI of AE - omgekeerd

Het loslaten van gangbare en vaak achterhaalde gedachten om nieuwe ideeën en inzichten een kans te geven. (blokkade)
Het lijkt verwarrend, twee namen voor één begrip, maar na het lezen van de hieronder gegeven uitleg zul je merken dat de mystieke betekenis van beide gegevens hetzelfde doel dient. Beiden hebben als thema verborgen wijsheid. De pijnbomen hebben kegelvormige appels die ‘boom eieren’ worden genoemd, Men geloofde dat deze kegelvormige appels verborgen wijsheden bevatten. De betekenis van het verhaal van Mór is gebaseerd op de god van de zee Manannan die een kraanvogeltas had, gemaakt van de huid van een kraanvogel, waarin hij al zijn kostbare bezittingen had. Bij vloed werden deze zichtbaar, bij eb verdwenen ze. Kraanvogels zijn heilige vogels die de plaats van Druïden innamen. De kraanvogeltas werd dan ook wel Druïdentas genoemd. Een tas vol geheimen en verborgen wijsheid.

Gezondheid
Stel je open voor je intuïtie, laat het stromen. Leg jezelf geen beperkingen op zodat je adem kunt blijven halen. Als je het niet aandurft naar je innerlijke stem te luisteren en je innerlijke schatten van je ‘weten’ aan te spreken raak je beklemd. Een benauwd gevoel in de luchtwegen kan dan het gevolg zijn. Realiseer je dat de vrijheid die jij jezelf toestaat in je denken en gevoelsleven, terug komt in je gezondheid. Vrij denken is vrij ademen. Benauwd denken, bang voor de mening van anderen, geeft beklemming. Zo bepaal je voor een groot deel je eigen gezondheid.