Beith


Beith

Berk - letter B - omgekeerd

De maand november
Een nieuw begin - Voorspoed en geluk (blokkade)
Met de berk begint de eerste maand van de Keltische maankalender en dit teken staat daarmee symbool voor het Keltische Nieuwe jaar. Een nieuw begin waarin het oude maar ook het negatieve door de rust en inkeer die dit jaargetijde met zich mee brengt, wordt afgeschud.

Gezondheid
Hier wordt aangegeven dat je je waarschijnlijk zorgen maakt over je gezondheid. Maar het leven tracht altijd zichzelf te vernieuwen als je het de kans maar geeft. Je angsten vormen een blokkade voor genezing. Wordt je bewust van je eigen levenskracht.