Fearn


Fearn

Els - letter F - omgekeerd

De maand januari
Krachtig karakter - Helderziendheid - Zuiver oordeel (blokkade)
Kracht is het kenmerk van deze boom. Geen vocht laat hem rotten, geen storm kan hem knakken. De Keltische god Bran is verwant aan Fearn, daarmee staat Fearn voor de spirituele krijger. Bran werd door zijn vijanden onthoofd, doch zijn hoofd, dat met kruiden was behandeld, werd jarenlang door zijn legerleiders meegevoerd als orakel en wijze, sturende kracht.

Gezondheid
Ieder mens heeft recht op gezondheid, ook jij. Alleen niet ieder mens heeft evenveel kracht. De een moet zuiniger met zijn krachten omgaan dan de ander. Vergeet niet dat ieder mens in zijn basis gezond is, maar omstandigheden zoals voedsel, genegenheid en zorg voor jezelf bepalen voor een groot deel de kracht van je gezondheid. Heb je daar wel erg in? Je kern is krachtig genoeg maar de omstandigheden manen soms tot voorzichtigheid. Tijdige rust is een goede voorzorgsmaatregel.